Tarihi şehir Budva, Karadağ’ın yaz aylarında en çok rağbet gören bölgelerinin başında geliyor. Plajlarıyla, tarihiyle ve manzaralarıyla ünlü bir kent. Peki bu şehrin tarihi geçmişi nasıl? Günümüz Budva’sına gelene kadar şehrin tarihini biraz inceleyelim.

Budva ve burada bulunan antik kent, zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Şehir, M.Ö V. yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahip. Sayısız efsaneye göre Budva ilk olarak bir İlirya şehri olarak bilinmekte. İlk sakinleri ise tarihsel olarak tanınmış Thebe – Kadmo Kral ve Kraliçesi Harmonia. Bu dönemleri ilişkin pek kayıt bulunmamakta.

M.Ö. II. Yüzyılda Budva Romalıların hakimiyeti altına girmiştir. O dönemde şehrin etrafında ticaret gelişim göstermiş. Vatandaşlar üzüm ve zeytin yetiştiriciliği ile uğraşıyorlarmış. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ise Budva’da Bizans saltanatı başlamış. 535 yılında Budva halkı Bizans’a karşı mücadele etmeye başlamış. Ancak Bizans saltanatının yıkılışı, eski Karadağ kıyılarının topraklarına Nemanjiç hanedanının gelmesinden sonra gerçekleşmiş (1184-1186).

Orta çağda Sırp imparator Dusan’ın yaşadığı dönemde en büyük şehirlerden birisi Budva olmuş. O sırada Budva, Orta çağın yeni yaşam koşullarına uyum sağlamayı başarmış.

1442 yılında Venedik Cumhuriyeti’nin hükümdarlığı altında bulunan Budva bu yıldan sonra Türkler ve Venedikliler arasındaki mücadelenin ortasında kalmıştır. Venedikliler tarafından yapılan baskıların yanı sıra, Budva’yı ve çevresindeki bölgeleri işgal eden ve Venediklilerle de savaşan Türklerden de bu bölgede hakimiyet kurmaya çalışmıştır. Budva, XVIII yüzyılın başlarına dek her iki taraf arasında kalmıştır.

1807’de Budva Fransızlar tarafından ele geçirilen şehir, 1813’de Budva’yı gelecek yüz yıl boyunca yönetecek olan Avusturya-Macaristan saltanatının yönetimine geçer. Avusturya – Macaristan hükümdarlığında, I. Dünya Savaşı’nı geçiren şehir. Avusturya-Macaristan monarşisinden kurtuluşu 1918 yılında gerçekleşmiş.

Yine de, bu tam bir kurtuluş olmamış ve II. Dünya Savaşı’na kadar sadece bir duraksama dönemi yaşanmış, çünkü zaten 1941’de Budva ve çevresi bu kez İtalya tarafından yeniden işgal edilmiş. Budva’nın Nazilerden kurtuluşu ise 22 Kasım 1944’te gerçekleşmiştir.